Ръководства за Rails Girls

Списък с ръководства, които се използват от Rails Girls събития, провеждани в София и България и в последващите събитието учебни групи. Тези ръководства се намират в GitHub и всеки принос към тях е добре дошъл.


Добре дошли в света на Rails Girls!